Ana Sayfa Arama
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Son dakika: Lisede sınıfta kalma geri geldi! İşte yeni ortalama ve devamsızlık kararları..

Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe nazaran; liselerde 6’dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak, 50 ortalama ile sınıf geçme kuralına son verildi ve devamsızlıkta yeni kurallar geldi.

Son dakika: Resmi Gazete'de

Son dakika haberi… Ulusal Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni alınacak kararlara ait açıklamalar resmi bir boyut kazandı. 

Köklü bir değişikliğin kelam konusu olduğu yönetmeliğe nazaran; Artık 50 ortalama ile sınıf geçilemeyecek, alt sınıf dahil 6’dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ZORLAŞTI

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. Ulusal sportmenler, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf olacak.

DEVAMSIZLIKTA YENİ KURALLAR 

Yeni yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Devamsızlık mühleti özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak.

Özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu velilere bildirilecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan köklü yeniliklerin olduğu yeni yönetmelikde şu hususlara yer verildi; 

MADDE 1- 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (r), (s), (t), (ğğ), (hh), (ıı), (kk) ve (rr) bentleri aşağıdaki formda değiştirilmiş, birebir fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, maharet, tavır, davranış ve kazanımlarının ölçülmesinde başvurulacak yazılı ve uygulamalı imtihanlar ve/veya e-sınavlar ile performans çalışması, proje, eser yahut e-portfolyo evrakını,

s) Performans çalışması: Dersin öğretim programında öngörülen eleştirel düşünme, sorun çözme, okuduğunu manaya, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, kelamlı ve/veya uygulamalı olarak paylaşılmasına yönelik ders öğretmeninin nezaretinde yapılan ferdî yahut küme çalışmasını,”

“t) İmtihan tahlili: İmtihan sonuçlarının soru, öğrenci, şube ve sınıf bazında; merkezi imtihan yapılması hâlinde ilçe, vilayet ve ülke bazında detaylı olarak değerlendirilmesini,”

“ğğ) Merkezi imtihan: İmtihanla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme hedefiyle Bakanlıkça yapılan imtihanı,

hh) Merkezi imtihan puanı: İmtihanla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan imtihan puanını,

ıı) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul: Her yıl Bakanlık, merkezi imtihanla öğrenci alan okulları belirleme komitesince uygun görülerek Bakan onayı ile belirlenen, Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında yayımlanan okul/program/alanları,”

“kk) Proje okulu: Bakanlık proje okulu belirleme komitesince proje okulu kapsamına alınacak okulları,”

“rr) Müşavere şurası: Ortaöğretim kurumlarında okul idaresine rehberlik yapmak üzere oluşturulan konseyi,”

“zz) Toplumsal sorumluluk programı: Öğrencilerin ortaöğretim müddetince yapacakları toplumsal sorumluluk çalışmaları ile topluma hizmet faaliyetlerini kapsayan programı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Öğrencilerin araştırma, geliştirme ve tasarım hususlarında bilgi ve marifetlerinin geliştirilmesini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu hususunun birinci fıkrasının (b)  bendinde yer alan “akademik takviye dersleri,” ibaresi ile tıpkı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü unsurunun ikinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(2) Ders kitabı ya da ders kitabı yerine kullanılacak basılı yahut elektronik ortamda hazırlanan eğitim ve öğretim araç, gereç ve malzemelerinin temini ve kullanımıyla ilgili konularda 14/10/2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği kararlarına uyulur. Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğretimi yapılan meslek/alan ve kol derslerinde çerçeve öğretim programlarındaki kazanımlara yönelik ders gereci, modüler ferdî öğrenme malzemesi, eğitim araç ve gereçleri ile elektronik eğitim içerikleri kullanılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Rehberlik hizmetleri, 14/8/2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Ruhsal Müşavere Hizmetleri Yönetmeliği kararlarına nazaran yürütülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan “topluma hizmet etkinlikleri” ibaresi “sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalar” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen yerleştirme ve kayıtlara ait yol ve asıllar, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 20/A hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okullara ait iş ve işlemler

MADDE 20/B- (1) Bakanlık merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul belirleme kurulu;

a) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul olarak belirlenecek eğitim kurumu ilgili genel müdürlükten sorumlu bakan yardımcısının başkanlığında ilgili ünitenin genel müdürü ve bir daire lideri ile gereksinim duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı olduğu vilayet ulusal eğitim müdüründen oluşur.

b) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınmak üzere vilayet ulusal eğitim müdürlüklerinin ve/veya ilgili genel müdürlüğün tekliflerini inceler ve kıymetlendirir.

(2) Vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınması teklif edilen okulların müracaatları elektronik ortamda alınır. Müracaatlar içerisinden Bakanlık merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okulları belirleme komitesince uygun bulunanlar, kurulun teklifi ve Bakanın onayı ile merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul olarak belirlenir.

(3) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınması teklif edilen okulların müracaatları yarıyıl tatilinde yapılır ve müracaatların tamamlanmasını takip eden iki ay içerisinde sonuçlandırılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci hususunun birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu yahut imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma, mesleksel eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma kaidesi aranır. Yaş kuralını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmaz. Tahsiline orta vermemiş olanlarda yaş kaidesi aranmaz. Lakin 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk imtihanlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına yahut mesleksel eğitim merkezine yönlendirilir. Fakat mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunmayan bağımsız mesleksel eğitim merkezine kayıt ve ilişik kesmeye ait konularda bu fıkranın mesleksel eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma koşulu hariç yaşla ilgili öteki kararları uygulanmaz.”

“(4) Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine, Mesleksel Açık Öğretim Lisesine yahut Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine gönderilir. Lakin mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunmayan bağımsız mesleksel eğitim merkezi öğrencileri için bu fıkra kararı uygulanmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci hususunun dokuzuncu fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(9) Mesleksel eğitim merkezlerine, 3308 sayılı Kanunun 13 üncü unsuru kapsamında bir işletme ile mukavele imzalayanların kayıtları yıl boyunca devam eder. Bunlardan aralık ayının son iş gününe kadar kayıt yaptıranların eğitimleri mevcut sınıflarında devam eder. Ocak ayının birinci iş gününden itibaren kayıt yaptıranlar ise işletmede mesleksel eğitimlerine devam ettirilir, lakin o ders yılı için yılsonu puanı verilmez. Bunlar o yıla ilişkin okuma hakkını kullanmamış sayılır ve teorik eğitimleri yeni ders yılı başında başlar. Ortaöğretim kurumu mezunu olanların kayıtları direkt 11 inci sınıfa yapılır. Lakin evvelki öğrenmelerin tanınması kapsamında kalfalık imtihanına girebilecek durumda olanların kaydı yapılmaz. En az ortaokulu yahut imam hatip ortaokulunu bitirmiş olup ilgili meslek kolundan kalfalık evrakı sahibi olanların kayıtları direkt 12 nci sınıfa yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü unsurunun ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“b) Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti asıllı öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanları da dikkate alarak istikrarlı bir halde, merkezi imtihan puanı bulunanların ise bu Yönetmeliğin 27 nci hususunda yer alan kararlara nazaran yerleştirme ve nakil süreçlerini yürütür.”

“ç) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim muhtaçlığı olan öğrencilerden tam vakitli kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Kıymetlendirme Şurası Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sıhhat Heyeti Raporu” yahut “Çocuklar İçin Özel İhtiyaç Raporu (ÇÖZGER)” doğrultusunda  ikamet  adresleri, mani durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili kararları çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek formda ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan   ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlar. Fakat, beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komite tarafından kendi ortalarında beceri/yetenek imtihanına alınır ve başarılı olanların kayıtları yapılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci hususunun birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı dikkate alınarak kurul tarafından tutanakla tespit edilir. Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul/program/alanlar ile spor liseleri ve hoş sanatlar liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleksel ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleksel ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleksel eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 34 olması temeldir. Lakin öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zarurî hâllerde okulun fiziki kaideleri da dikkate alınarak bu sayı 40’a kadar artırılabilir.

c) 9 uncu sınıflara her yıl açılacak şube sayısı; spor liselerinde en fazla 5’i, hoş sanatlar liselerinde ise her bir alan için 2’şer şubeyi geçemez. Grup sporları ve spor kolları dikkate alınarak kız ve erkek öğrenciler için başka ayrı kontenjan oluşturulması temeldir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı unsurunun altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(2) Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti asıllı öğrencilerin kayıt ve nakilleri öğrenci yerleştirme ve nakil komitesi tarafından, denklik evraklarına nazaran program ahengi dikkate alınarak;

a) Merkezi imtihan puanı bulunmayan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara yerleştirme ve nakil süreçleri istikrarlı bir formda yapılır.

b) Merkezi imtihan puanı bulunan öğrencilerin yerleştirme ve nakil süreçleri ise kontenjan kuralı aranmaksızın puanının kâfi olduğu okula yapılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu unsurunun dördüncü fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(4) Yurtdışından gelen yabancı asıllı öğrencilerin, öğrenci yerleştirme ve nakil komitesi tarafından okulların kayıt-kabul kuralları, denklik dokümanları ve program ahengi dikkate alınarak;

a) Merkezi imtihan puanı bulunmayan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara yahut mesleksel eğitim merkezlerine yerleştirme ve nakil süreçleri istikrarlı bir biçimde yapılır.

b) Merkezi imtihan puanı bulunan öğrencilerin yerleştirme ve nakil süreçleri ise kontenjan kaidesi aranmaksızın puanının kâfi olduğu okula yapılır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu hususu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 31 inci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına ve merkezi imtihan puanı ile öğrenci alan Anadolu meslek programı alanlarına tercihleri doğrultusunda direkt alana öğrenci yerleştirilir. Öteki Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme süreci 9 uncu sınıfta ders yılının başladığı tarihten evvelki bir hafta içerisinde okullarında yapılacak alan tanıtımları ve yönlendirmeler sonucunda öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul muvaffakiyet puanı temel alınarak ders yılının birinci haftası içerisinde e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında kola yerleştirme süreci 9 uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılır. 9 uncu sınıf öğrencilerine yönelik alan/dal tanıtımları ve yönlendirme faaliyetleri okul müdürlüğünce planlanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı unsurunun üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(3)  Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, marifet müsabakası, mesleksel ve gibisi eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya ulusal eğitim müdürlüklerince müsaade verilen öğrenciler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık devri ve tertip sürecine katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet müsaadeli sayılırlar ve bu müddet devamsızlık mühletine dâhil edilmez. Lakin faaliyet için verilen müsaadelerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının 2/3’ünden fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere ulusal eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki yönetim amirlerince müsaade verilir. Bu öğrencilerin muvaffakiyet durumlarının belirlenebilmesi için iki devir puanı almış olmaları gerekir. Okul içinde yahut vilayet içinde üstte belirtilen müsaadelerin dışında okul müdürü yahut görevlendirmesi hâlinde nöbetçi müdür yardımcısı tarafından verilen faaliyet müsaadeleri devamsızlıktan sayılmaz.

(4) Arka arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta yahut başka bağlantı araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür evrakını okul idaresine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, denetim kayıtlı daima tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı  kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, toplumsal hizmet, emniyet ve asayiş ünitelerinin resmî raporları doğrultusunda müdafaa ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrenciler için ise ayrıyeten devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır, yapılan tebligat kayıt altına alınır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. Mesleksel eğitim merkezi öğrencilerinin teorik ders devamsızlıklarının 2 nci, 4 üncü ve 5 inci; işletmede mesleksel eğitime devamsızlıklarının ise 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, yasal temsilcisi ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için ayrıyeten kendisine bildirim yapılır. Teorik ders mühleti haftada iki gün olarak uygulanan mesleksel eğitim merkezi programına kayıtlı öğrencilerin teorik ders devamsızlıklarının 4, 8 ve 10 uncu günlerinde bildirim yapılır.

(5) Devamsızlık mühletine ait konular şunlardır:

a) Devamsızlık mühleti özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Tedbire, müdahale ve yönlendirme kurulu; devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5 inci gününde okula davet eder, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapar. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen toplumsal sorumluluk çalışmaları için öngörülen müddete bir saat olarak ayrıyeten eklenerek devamsızlık yapan öğrencilerin toplumsal sorumluluk çalışmalarını tamamlamalarını sağlar.

b) Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık müddeti 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık müddeti 40,  üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri yahut tam teşekküllü hastanelerde denetim kayıtlı daima tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, toplumsal hizmet, emniyet ve asayiş ünitelerinin resmî raporları doğrultusunda müdafaa ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık mühleti 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık mühleti 60, tam vakitli kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık mühleti 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık mühleti 70 gün olarak uygulanır. Tam vakitli kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim muhtaçlığı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve tahsil hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve istemeleri halinde bu öğrencilerin kayıtları mesleksel eğitim merkezi diploma programına aktarılır. Bu öğrenciler istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında evvelki okulunda ayrıldıkları sınıf düzeyinden eğitimlerine devam ettirilir. Tahsil hakkı bulunmayanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi, Mesleksel Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yahut mesleksel eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleksel eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık müddeti ders yılı içinde devam etmesi gereken mühletin altıda birinden, işletmede mesleksel eğitimde ise 3308 sayılı Kanun kararlarına nazaran kullanabileceği fiyatlı ve fiyatsız müsaade toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık müddetinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık müddeti teorik ders müddetinin üçte birini geçemez. Devamsızlık mühletini aşan öğrencilerin mukaveleleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve tahsil hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile kontrat imzalamak koşuluyla okula devam ettirilir. Mesleksel eğitim merkezinde tahsil hakkı bulunmayanlardan zarurî eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi, Mesleksel Açık Öğretim Lisesi yahut Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.”

“Ancak, Mesleksel Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programındaki öğrencilerin yapmış oldukları devamsızlık müddeti, tamamlanması gereken eğitim müddetine eklenir ve eğitimin başladığı tarihten itibaren bu mühletin toplamı 28 haftayı geçemez.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 37 nci unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve tıpkı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, tıpkı hususun üçüncü fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçişler;

a) Okul çeşitlerinin her birinin kendi ortasında her sınıf düzeyinde,

b) Fen liseleri, toplumsal bilimler liseleri, merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri ortasında her sınıf düzeyinde,

c) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan Anadolu imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programları ve merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan Anadolu meslek programı alanlarından/dallarından tıpkı çeşitten okullara her sınıf düzeyinde,

ç) Okul çeşitleri ortasında boş kontenjan ve merkezi imtihan puan üstünlüğüne nazaran;

1) Fen liseleri, toplumsal bilimler liseleri, merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan Anadolu liselerine; başka okul tiplerinden 9, 10 ve 11 inci sınıflarda daima; 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler sınıf atlatma süreçleri yapıldıktan sonra ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak,

2) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerine başka okul cinslerinden sınıf atlatma süreçleri yapıldıktan sonra 9 uncu ve 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar sorumlu olarak, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar alt sınıflara ilişkin meslek derslerinden sorumlu olarak yahut ağustos ayı sonuna kadar başvurmak kuralıyla, bir yıl tahsil hakkını kullanmamış sayılarak alt sınıflara ilişkin meslek derslerinden bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,

3) Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan Anadolu meslek programı alan ve kısımlarına öteki okul tiplerinden; 9 uncu sınıfta birinci devir sonuna kadar daima, 10 uncu sınıfta birinci periyot sonuna kadar 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak, 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz periyodunda yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak kaydıyla eylül ayının sonuna kadar, 11 inci sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz periyodunda yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak ve 11 inci sınıf meslek derslerinden tahsil hakkını kullanmamış sayılarak bir eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitimden başarılı olmak kaydıyla,

d) İmtihansız öğrenci alan okullar ile özel öğretim kurumlarından bu okullara, kontenjan ve merkezi imtihan puan üstünlüğüne nazaran; birebir çeşit okullara her sınıf düzeyinde, farklı cins okullara ise bu fıkranın (ç) bendi kararlarına nazaran,

e) Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarında ve merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan Anadolu meslek programı alan ve kısımlarına alan/dal bulunmak kaydıyla kendi ortasında her sınıf düzeyinde daima, alan/dal bulunmaması hâlinde; alan değiştirerek 9 uncu sınıfın birinci devir sonuna kadar, alan/dal değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci periyot sonuna kadar, 10 uncu sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencinin alan/dal değiştirmek istemesi durumunda 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz devrinde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olmak kaydıyla eylül ayının sonuna kadar,

f) Mesleksel eğitim merkezi programlarından merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okullara, öğrencinin ortaöğretime kayıt kaidelerini taşıması ve merkezi imtihan puanının naklen gitmek istediği okuldaki birebir sınıf düzeyinde merkezi yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne nazaran öğrenci nakil ve yerleştirme komitesi kararıyla 10 uncu sınıf birinci devrinde ekim ayının sonuna kadar sorumlu olarak,

bu Yönetmelikte belirtilen mühlet içerisinde yapılır.”

“f) Mesleksel eğitim merkezi programlarından ortaöğretim kayıt alanındaki okullara, ortaöğretime kayıt koşullarını taşımak kaydıyla okulların açık kontenjanlarına nazaran tercihe bağlı olarak öğrenci nakil ve yerleştirme kurulu kararıyla 10 uncu sınıf birinci devrinde ekim ayının sonuna kadar sorumlu olarak,”

“(3) Mesleksel eğitim merkezi programlarında nakil ve geçişler;

a) Alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim ünitesinde bir işletme ile kontrat imzalamak kaydıyla devir bitiminden evvelki üç hafta ile e-Mesem sisteminde periyot ve sınıf atlatma mühleti hariç olmak üzere vakte bakılmaksızın yapılır.

b) Nakil süreci, müracaat tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde tamamlanır. Bu müddet içinde sonuçlandırılmayan nakil müracaatları için yine talep alınır.

c) Mesleksel eğitim merkezi programında, 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 10 uncu sınıfın birinci devir sonuna kadar alan, 9 uncu ve 10 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 11 inci sınıfın birinci devir sonuna kadar birebir alan içinde kısım değişikliği yapılabilir.

ç) Anadolu teknik yahut Anadolu meslek programlarından mesleksel eğitim merkezi programına birebir alan/dalda yahut birebir alan içinde kol değiştirerek 11 inci sınıfın birinci devir sonuna kadar, alt sınıflarda almadıkları meslek derslerinden sorumlu olarak geçiş yapabilirler.

d) Öteki okul tiplerinden yahut farklı bir alandan mesleksel eğitim merkezi programına, 9 uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 10 uncu sınıfın birinci devir sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilir. 11 inci yahut 12 nci sınıftan nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakil ve geçişleri kabul edilir.

e) İkinci periyodun başlangıcından sonra mesleksel eğitim merkezi programına nakil ve geçiş yapan öğrenciler bir işletme ile kontrat imzalamak kaydıyla işletmede mesleksel eğitimine nakil oldukları tarihte, öbür derslerine ise gelecek eğitim ve öğretim yılı başında başlar ve bu öğrencilere ilgili ders yılı için yılsonu puanı verilmez.

f) Başka okul tiplerinde tahsil gören öğrencilerden 9 uncu sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalanlar istemeleri hâlinde mesleksel eğitim merkezi haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerden en az ikisini sınıf tekrarına kaldıkları okulda başarmış olmak ve temmuz ayının son iş gününe kadar bir işletmeyle mukavele imzalamak ve işletmede mesleksel eğitime devam etmek kaydıyla yıl kaybı yaşamadan mesleksel eğitim merkezlerinin 10 uncu sınıfına ilgili derslerden sorumlu olarak nakil ve geçiş yapabilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 38 inci unsurunun ikinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul/program/alanlarda 30, öteki okullarda ise 34 öğrenci olması temeldir. Lakin sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komitesince yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci kontenjanının; merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okul/program/alanlarda 34’ü, başka okul çeşitlerinde ise 40’ı, lakin tam vakitli kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim gereksinimi olan bireylerin gelişim özellikleri de dikkate alınarak sınıflara eşit sayıda her bir şubede 2 öğrenciyi geçmeyecek biçimde dağıtılması temeldir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu hususunun beşinci fıkrasında yer alan “9 ve 10 uncu” ibaresi “9,10 ve 11 inci” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 41 inci unsuru başlığıyla birlikte aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Açık öğretim liseleri ile örgün ortaöğretim kurumları ortasında nakil ve geçişler

MADDE 41- (1) Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına;

a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleksel Açık Öğretim Lisesi yahut Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde tahsil görmekte iken, başarmış oldukları kredi prestijiyle örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş prestijiyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt kurallarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin tarafından örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesitinden yeni öğretim yılı birinci periyodunda ekim ayının sonuna kadar, ikinci devirde ise devrin birinci iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komitesi kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleksel ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleksel ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleksel eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla kıymetlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilir. Toplam kredi prestijiyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır.  Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmaz.

(2) Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine;

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü hususunun ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler, konutta ve hastanede eğitim verilerek tahsil görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş kurallarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile bu Yönetmeliğin ilgili kararlarına nazaran örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 42 nci unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 45 inci unsurunun birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f) ve (h) bentleri ile tıpkı hususun ikinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“a) Bir devirde her dersten iki yazılı imtihan yapılır. Lakin haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde vilayet sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü imtihan yapılabilir. İmtihan tarihleri e-Okul/e-Mesem sistemi üzerinden ilan edilir. İmtihanlarla ilgili gerekli önlemler okul müdürlüğünce alınır.

b) Uygulamalı imtihanlar hariç, öğretmenlerin ortak kıymetlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin imtihanlarının ortak yapılması temeldir. Okullarda yapılacak ortak yazılı imtihanların soruları ve yanıt anahtarları zümre öğretmenlerince, vilayet sınıf/alan zümreleri ve ölçme kıymetlendirme merkezi müdürlüğü ile birlikte oluşturulan mevzu soru dağılım tablosuna nazaran hazırlanır ve imtihan sonunda ilan edilir. Bu imtihanların şube ve sınıflar bazında imtihan tahlilleri yapılır. Mevzu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve sınıf seviyesinde eksik olduğu tespit edilen bahis ve kazanımlar ders ve zümre öğretmenleri tarafından kıymetlendirilir. Bahis ve kazanım eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalar planlanarak yapılan uygulamalar ders defterinin açıklamalar kısmına işlenir. Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarından, ağırlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleksel eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleksel eğitim merkezlerinde ortak imtihan yapılmaz.

c) Yazılı imtihanlar; gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, vilayet ve ülke genelinde ortak imtihanlar formunda yapılabilir. Bu imtihanların uygulanmasına ait iş ve süreçler Bakanlıkça belirlenir.”

“f) Uygulamalı imtihanların hangi derslerden yapılacağı, formu, sayısı ve müddeti eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından belirlenir. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”

“h) Türk Lisanı ve Edebiyatı ile yabancı lisan derslerinin her bir imtihanı; dinleme, konuşma, okuma ve yazma maharetlerini ölçecek biçimde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

“(2) İmtihanlar her alanın öğretim programlarında öngörülen ölçme ve kıymetlendirme ölçütlerine nazaran yapılır. İmtihanlar, karşılıklarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel seviyelerdeki kazanımları ölçen unsurlardan oluşan yazılı yoklama formunda yapılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 50 nci unsurunun başlığı “Performans çalışması, proje, toplumsal sorumluluk programı ve öbür çalışmalar” olarak; birinci, altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler okulların özelliklerine nazaran imtihanların dışında proje ve performans çalışması, toplumsal sorumluluk programı ile öteki çalışmaları yapar; seminer, konferans ve gibisi çalışmalara katılır. Öğrenciler, her periyotta tüm derslerden en az bir performans çalışmasını, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama vazifesini, ortaöğretim müddeti boyunca en az 40 saatlik toplumsal sorumluluk programı çalışmalarını yerine getirirler. Toplumsal sorumluluk programı çalışmaları mesleksel ve teknik ortaöğretim programlarında 20 saat olarak uygulanır. Sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, marifet ve muvaffakiyet durumlarını dikkate alarak dersler bazında istikrarlı bir biçimde dağılımına itina gösterir.”

“(6) Toplumsal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara değer verilir. Öğrencilerin bu çalışmalara katılmalarını teşvik etmek maksadıyla okul idaresince gerekli önlemler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla kıymetlendirilir. Toplumsal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalar ve öbür faaliyetler puanla kıymetlendirilmez; fakat öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.”

“(10) Öğrencilerin ulusal ve memleketler arası projelere iştirakine dair bilgiler ile toplumsal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara e-Portfolyoda yer verilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Alan/dal derslerinin eğitimini büsbütün okulda tamamlayan mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin Bakanlıkça belirlenen 11 inci sınıftaki yılsonu muvaffakiyet puanıyla başarılı sayılamayacak alan/dal dersinin yılsonu puanı, birinci ve ikinci devir puanlarının aritmetik ortalaması ile staj bitirme imtihanı puanının aritmetik ortalamasıdır.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 57 nci unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“b) En fazla 1 dersten başarısız olanlardan, yılsonu muvaffakiyet puanı en az 50 olan,”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 58 inci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendine “iki öğretmen” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir gözcü öğretmen” ibaresi, birebir fıkranın (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ve birebir fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki periyot puanı bulunmak kaydıyla direkt sınıfını geçemeyen öğrencilerden; yılsonu muvaffakiyet puanı en az 50 olanlar, bulunduğu sınıfta başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarını geçer. Fakat alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.”

“Bu biçimde yapılan imtihanlarda, öğrencilerin sorumlu oldukları farklı sınıf seviyesindeki tıpkı dersin imtihanının çakışması durumunda öğrenciler kelam konusu derslerden farklı ayrı imtihana alınır.”

“d) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı hâlde okula yahut imtihanlara iştirakleri sağlanamayan öğrenciler, sorumluluk imtihanına girmek istediklerine dair yazılı taleplerini kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne imtihan tarihinden 5 iş günü öncesine kadar bildirmeleri hâlinde sorumluluk imtihanı planına dâhil edilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu hususunun birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, tıpkı unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Direkt, yılsonu muvaffakiyet puanıyla yahut sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta tahsil müddetince en fazla bir kez yapılır. Tahsil mühleti içinde ikinci kere sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleksel eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleksel Açık Öğretim Lisesine yahut Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.”

“ç) Mesleksel eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; direkt yahut sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı en fazla iki sefer yapılır. Tahsil mühleti içinde üçüncü sefer sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda ilişiği kesilerek öğrenci ve veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleksel Açık Öğretim Lisesi yahut Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.”

“(3) 11 inci sınıfın sonunda kalfalık dokümanı almaya hak kazanamayan mesleksel eğitim merkezi öğrencilerinden bu Yönetmeliğin 58 inci hususuna nazaran yapılan birinci sorumluluk imtihanlarında başarılı olanlar 12 nci sınıfa devam eder, bu imtihanlar sonucunda kalfalık dokümanını almaya hak kazanamayanlar ise 11 inci sınıfın işletmede mesleksel eğitimini tekrar eder.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe 59 uncu unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Önleme, müdahale ve yönlendirme hizmetleri

MADDE 59/A- (1) Sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik tedbire, müdahale ve yönlendirme kurulu kurulur. Bu kurul, müdür yahut görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili okul zümre liderleri, rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmeninden oluşur.

(2) Kurul;

a) Eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci periyodu sonunda, ayrıyeten muhtaçlık olması durumunda kurul liderinin davetiyle toplanır.

b) Birinci periyodun sonunda başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski olan öğrencileri belirler, ikinci periyoda yönelik öğrenci merkezli mecburî müdahale planı yaparak okul müdürünün onayına sunar, bu planı öğrenci ve veli ile paylaşır.

c) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski olan öğrencileri takip eder ve devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik önleyici çalışmaları yapar.

ç) Mecburî müdahale planı kapsamında ikinci periyodun birinci ölçme ve kıymetlendirme sonuçlarından sonra sınıf tekrarı riski olan öğrencilerin muvaffakiyet durumlarını sınıf rehber öğretmeni marifetiyle yakından takip eder ve öğrencilerin akademik durumlarını velilerine yazılı olarak bildirir.

d) Yapılan tüm önleyici çalışmalara karşın 9 uncu sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilerden veli isteği ile mesleksel eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılmasını talep edenleri bu Yönetmeliğin 37 nci unsurunun üçüncü fıkrasının (f) bendi doğrultusunda yönlendirir.

e) İkinci devir sonunda yıl boyunca yapılan çalışmalara ait görüşme tutanakları ile faaliyet raporunu okul yönetimine sunar. Kelam konusu raporda, mecburî müdahale planı kapsamında yapılan görüşme sayısı, mesleksel eğitim merkezine yönlendirilen öğrenci sayısı, akademik muvaffakiyet seviyesinde güzelleşme görülen öğrenci sayısı üzere datalar yer alır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu hususunun üçüncü fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 78 inci unsurunun dördüncü fıkrasının (m) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş, tıpkı fıkranın (aa) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiş ve birebir fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Öğrencilerin ortaöğretim mühletince toplumsal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara, hayat uzunluğu öğrenme kapsamında oluşturulan uzaktan yahut yüz yüze eğitim içerikli modüllere, ulusal/uluslararası en az bir proje çalışmasına katılmalarını teşvik eder ve takviye verir. Bu çalışmalara iştirak ve muvaffakiyet sağlayan öğrencilerin bilgilerinin e-Portfolyo kapsamında yer alması için Toplumsal Aktiflik Modülüne işlenmesini koordine eder.”

“aa) Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve başka bilişim araçlarını, bu Yönetmelikte yer alan kararlar doğrultusunda kullanmalarına yönelik önlemleri alır.”

“cc) Kurum bünyesinde mevcut olması halinde anaokulu/anasınıfı ile ilgili iş ve süreçleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısı görevlendirir.

 çç) Üst amirleri tarafından verilen öteki vazifeleri yapar.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 80 inci unsurunun ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Öğrencilerin; ortaöğretim mühletince toplumsal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara, hayat uzunluğu öğrenme kapsamında oluşturulan uzaktan yahut yüz yüze eğitim içerikli modüllere, ulusal/uluslararası projelere iştiraklerine ve elde ettikleri başarılara dair bilgilerinin, e-Portfolyo kapsamında yer alması için, sınıf yahut şube rehber öğretmenleri ya da danışman öğretmenlerce Toplumsal Aktiflik Modülüne işlenmesini denetim ve takip eder.

g) Kurum bünyesinde mevcut olması halinde anaokulu/anasınıfı ile ilgili olarak uhdesine verilen iş ve süreçleri yürütür.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı unsurunun dördüncü fıkrasının (d), (i) ve (k) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplumsal sorumluluk programı çalışmalarıyla ilgili misyonları yapar.”

“i) Görevlendirildikleri şura, komite, takım, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplumsal sorumluluk programı çalışmalarına, ulusal bayram ve mahallî günlere, merasim ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen misyonları yapar.”

“k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır. Öğrencilerin ortaöğretim mühletince toplumsal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara, hayat uzunluğu öğrenme kapsamında oluşturulan uzaktan ya da yüz yüze eğitim modüllerine ve ulusal yahut milletlerarası en az bir proje çalışmasına katılmalarını teşvik eder.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı hususunun başlığı “Rehber öğretmenler” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Ruhsal Danışma” ibaresi eklenmiş, birebir fıkrada yer alan “rehberlik öğretmeni” ibaresi “rehber öğretmen/psikolojik danışman” olarak değiştirilmiş, tıpkı unsurun ikinci ve üçüncü fıkraları ise aşağıdaki halde değiştirilmiştir. 

 “(2) Rehber öğretmenler, öteki öğretmenlerle birlikte ders kısmı tarihinden temmuz ayının birinci iş gününe, eylül ayının birinci iş gününden ders yılının başlama tarihine kadar geçen müddetlerde de mesleksel çalışmalarını sürdürürler. Fakat yükseköğretime yönlendirme ve tercihle ilgili iş ve süreçler için gereksinim duyulması halinde tatil devirlerinde de görevlendirilebilir.

(3) Rehber öğretmenler, öğrencilerle birlikte yapacakları küme çalışmalarını rastgele bir nedenle ders öğretmenlerinin bulunmadığı ders saatlerini de kıymetlendirerek yaparlar.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 91 inci hususunun ikinci fıkrasının (ç) ve (i) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

“ç) Gebe öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık müsaadesi mühletinin bitimini takip eden iki yıllık mühletin sonuna kadar istememesi halinde nöbet vazifesi verilmez.”

“i) Tekli eğitim yapılan okullarda öğlen ortasında yapılan nöbet vazifesi, nöbetçi müdür yardımcısı ve öğretmenlerin temel gereksinimleri göz önünde bulundurularak okul müdürü tarafından dönüşümlü ve istikrarlı formda düzenlenir.”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu unsurunun yedinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “topluma hizmet” ibaresi “sosyal sorumluluk programı kapsamındaki” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu unsurunun sekizinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “topluma hizmet” ibaresi “sosyal sorumluluk programı kapsamındaki” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 111 inci hususunun sekizinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“ğ) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için muhtaçlık duyulan kitap, araç-gereç ve gibisi öğretim malzemelerinin belirlenmesi, derslerin öğretim programı ve gayelerine nazaran laboratuvar, kütüphane, spor salonu, atölye ve gibisi eğitim ortamlarının aktif kullanımına yönelik planlamaların yapılması,

h) Okul ve etraf imkânlarının kıymetlendirilerek, yapılacak deney, proje, anket, araştırma, seyahat ve müşahedelerin planlanması, derslerin mevzu ve kazanım uygunluğuna nazaran okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması,

ı) Öğrenci muvaffakiyetinin ölçülmesi ve kıymetlendirilmesi maksadıyla imtihan tahlillerinin yapılması, her imtihan devri sonrasında bahis ve kazanım eksikliğini gidermeye yönelik çalışmaların planlanması ve uygulamaya yönelik asılların belirlenmesi,”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 112 nci unsurunun yedinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“f) İmtihanların, marifet imtihanlarının ve ortak imtihanların uygulanmasına yönelik planlamalar, imtihan tahlillerinin yapılması, mevzu ve kazanım eksikliğini giderecek çalışmalar,”

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü unsurunun üçüncü fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(3) Toplantılar, ilgili vilayet ulusal eğitim müdürü yahut müdürün görevlendireceği vilayet ulusal eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı, zümre liderinin başkanlığında vilayet ulusal eğitim müdürlüğünde misyonlu ilgili alandaki vilayet ulusal eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ile ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının gözlemci olarak iştiraki ile yapılır. Lakin vilayet ulusal eğitim müdürlüğünde vazifeli ilgili alandaki vilayet ulusal eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ile eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre liderinin katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar vilayet ulusal eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve ilçelere duyurulur. Ayrıyeten toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve vilayet ulusal eğitim müdürlüğünce saklanır.”

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 115 inci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 115- (1) Okullarda, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Toplumsal Etkinlikler Yönetmeliği kararlarına nazaran kulüp ve toplumsal sorumluluk programı kapsamındaki misyonları yürütmek üzere toplumsal etkinlikler şurası oluşturulur. Toplumsal sorumluluk programı ile ilgili adap ve temeller Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 119 uncu hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 119- (1) Okullarda; kontenjan belirleme kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme kurulu, tedbire, müdahale ve yönlendirme kurulu, ihale komitesi, muayene ve kabul kurulu, kalite denetim kuruluyla başka kurullar ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve misyonlarını yürütür.”

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 127 nci hususunun birinci fıkrasında yer alan  “15” ibaresi “10” olarak, “10” ibaresi “9” olarak değiştirilmiş ve birebir fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Stajın 11 inci sınıf sonuna kadar tamamlanması için öğrencilere okul müdürlüğünce gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılır.”

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 133 üncü hususunun birinci fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Staj bitirme imtihanı puanı, ilişkilendirildiği dersin yılsonu puanının belirlenmesinde dikkate alınır.”

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 135 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan “40” ibaresi “16” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 157 nci unsurunun yedinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“c) Bu durumdaki öğrenciler Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Toplumsal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplumsal sorumluluk programı çalışmalarından biriyle de ilişkilendirilebilir.  Öğrencinin toplumsal sorumluluk programı çalışmaları kapsamında yaptığı aktiflik, Toplumsal Aktiflik Modülüne işlenir.”

“d) Toplumsal sorumluluk programı çalışmasına ait dokümanlar hariç öteki dokümanlar ders yılı sonunda ya da öğrencinin nakil olduğu tarihten itibaren 5 iş günü içinde imha edilir.”

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 158 inci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiş ve birebir hususa aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(1) Yönetici ve öğretmenlerce;

a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle yahut zorlanarak kanunlarla toplumun etik kurallarına alışılmamış olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınması,

b) Öğrencilerin sıhhatini olumsuz etkileyen ve sıhhatine ziyan veren, alkollü ya da bağımlılık yapan hususları bulundurması, kullanması, bu tıp hususların üretim ve kaçakçılığına alet olmasına karşı korunması,

c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,

ç) Öğrencilerin; etraf, okul çalışanları ve başka öğrenciler tarafından fizikî ve ruhsal istikametten ziyan görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması,

d) Bilişim araçlarının hedefi dışında kullanımının ve teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesi,

e) Öğrencilerin ferdî bilgilerinin güvenliğinin sağlanması,

konularında veli yahut aileyle başka ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak gerekli önlemler alınır.”

“(4) Okul idaresince;

a) Başta özel hayatın saklılığı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması maksadıyla, öğrencilere ilişkin şahsî dataların işlenmesine ait iş ve süreçler 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ferdî Dataların Korunması Kanunu kapsamında yürütülür.

b) 6698 sayılı Kanunda yer verilen, kişinin açık isteği aranmaksızın ferdî bilgilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ilişkin ferdî datalar veli/vasi yahut ilgili kişinin açık isteği olmaksızın işlenemez.”

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı unsurunun birinci fıkrasında yer alan “özürsüz devamsızlık mühleti 5 günü geçmeyen,” ibaresi ile tıpkı unsurun ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 161 inci hususunun birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “toplum hizmetlerinde” ibaresi “sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalarda” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin 168 inci hususunun üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “ve ruhsal danışma” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “topluma hizmet” ibaresi “sosyal sorumluluk programı” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin 11 inci unsurunun ikinci fıkrasında geçen “rehberlik öğretmeninin” ibaresi “rehber öğretmenin”, 25 inci hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “rehberlik öğretmeni” ibaresi “rehber öğretmen”, 79 uncu unsurunun ikinci fıkrasının (c) bendinde geçen “rehberlik öğretmeniyle” ibaresi “rehber öğretmenle”, 110 uncu hususunun birinci fıkrasında geçen “rehberlik öğretmenlerinden” ibaresi “rehber öğretmenlerden”, birebir hususun ikinci fıkrasında geçen “rehberlik öğretmeninin” ibaresi “rehber öğretmenin”, 157 nci unsurunun yedinci fıkrasının (a) bendinde geçen “rehberlik öğretmeninin”  ibaresi “rehber öğretmenin”, birebir bentte geçen “rehberlik ve ruhsal istişare servisine” ibaresi “rehberlik servisine”, birebir fıkranın (b) bendinde geçen “rehberlik öğretmenin” ibaresi “rehber öğretmenin” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz unsurlar eklenmiştir.

“Doğrudan ve sorumlu olarak sınıf geçme ile sınıf tekrarı

GEÇİCİ HUSUS 12- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 57 nci unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi ve 58 inci hususunun birinci fıkrasında yapılan değişiklikler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarından itibaren kademeli olarak uygulanır.

(2) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı prestijiyle 10, 11 ve 12 nci sınıflarda tahsil görecek öğrenciler için bu Yönetmeliğin 57 nci hususunun birinci fıkrasının (b) bendi ve 58 inci unsurunun birinci fıkrası kademeli olarak aşağıdaki halde uygulanır:

a) Ders yılı sonunda her bir dersten iki devir puanı bulunmak kaydıyla;

1) Tüm derslerden başarılı olan,

2) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu muvaffakiyet puanı en az 50 olan,

öğrenciler direkt sınıf geçer.

b) Ders yılı sonunda her bir dersten iki periyot puanı bulunmak kaydıyla direkt sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Fakat alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(3) Bulunduğu sınıf düzeyinde sınıf tekrarına kalan öğrenciler tekrar edeceği sınıf düzeyinde uygulanacak olan kararlara tâbi olur.

Sosyal sorumluluk programının uygulanması

GEÇİCİ UNSUR 13- (1) Bu Yönetmeliğin 50 nci hususunun birinci fıkrasında yer verilen ortaöğretim mühleti boyunca en az 40 saatlik toplumsal sorumluluk programı çalışmaları, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 10 uncu sınıflar için 30 saat, 11 inci sınıflar için 20 saat, 12 nci sınıflar için ise 10 saat olarak uygulanır. Mesleksel ve teknik ortaöğretim programlarında tahsil gören öğrenciler için bu müddetlerin yarısı uygulanır.

Akademik dayanak paketi ve Anadolu teknik programına geçiş

GEÇİCİ UNSUR 14- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 10 uncu hususunun birinci fıkrasının (b) ve (g) bentlerinde, 26 ncı unsurunun altıncı fıkrasında ve 69 uncu unsurunun üçüncü fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklikler, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarından itibaren kademeli olarak uygulanır.

(2) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının 11 inci sınıfında kayıtlı olup 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Anadolu teknik programına geçecek öğrenciler için bu Yönetmeliğin, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 30 uncu hususu kararları uygulanır.

Mesleki eğitim merkezlerine kayıt

GEÇİCİ UNSUR 15- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunan mesleksel eğitim merkezi programına kayıtl