Ana Sayfa Arama
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Ek kurumlar vergisinin uygulama asılları belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan bildirime nazaran, ihdas edilen ek kurumlar vergisi, 2022 yılı verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan bildirime

Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tek seferlik ihdas edilen ek kurumlar vergisinin uygulanmasına yönelik asıllar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının hazırladığı “Vergi ve Öteki Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılmasına Ait 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, 7440 sayılı Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tek seferlik ek kurumlar vergisi ihdas edilmişti.

Tebliğle ek verginin uygulanmasına yönelik temeller belirlendi, detaylı açıklama ve örnek uygulamalara da bildiride yer verildi.

Ek vergi, 2022 yılı verilecek kurumlar vergisi beyannamesinden alınacak, bu vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek, gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek.

Mücbir sebep ilan edilen sarsıntıdan etkilenen 11 vilayet ve 1 ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek.

Kurumlar vergisi mükellefleri, Kurumlar Vergisi Kanunu ile öteki birtakım kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca, istisna ve indirimlerini beyanname üzerinde safi kurum karının tespitinde indirim konusu yapabiliyor.

20 BİN CİVARI MÜKELLEFİ ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Düzenlemenin, 2022 yılı kurumlar vergisinde istisna ve indirimleri bulunan 20 bin civarı mükellefi etkilemesi bekleniyor. Ek vergi 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesindeki indirim ve istisna fiyatları üzerinden yüzde 10 olarak hesaplanacak.

Kapsama alınan istisnalar, iştirak yararları istisnası, taşınmaz ve iştirak payı satış çıkarı istisnası, yurt dışından elde edilen ve birtakım kuralları taşıyan kar istisnaları, özgür bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi çıkar istisnaları üzere kalemler olacak.

İndirimlerden ise yatırım, AR-GE, nakdi sermaye indirimleri kapsama dahil edildi.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A hususu kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de yüzde 10 ek vergi alınacak.

İştirak karları istisnası ile yurt dışından elde edilen ve yüzde 15 vergi yükü taşıyan istisna yararlarda ise ek vergi yüzde 5 olarak hesaplanacak.

Özel hesap devri tayin edilen mükellefler için 2023 yılı içinde sona erecek hesap periyodu için verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinde dikkate alınan indirim, istisna ve indirimli kurumlar vergisi matrahları üzerinden ek vergi hesaplanacak.

HESAPLANAN VERGİ İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Hesaplanan ek vergi, birinci taksiti nisan ayında kurumlar vergisi ödeme müddeti içinde, ikincisi ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda, ağustos ayında, iki taksitte ödenecek.

Mikro ve küçük işletmelerin AR-GE ve tasarım indirimleri ile teknokent yararlarından ek vergi alınmayacak.

AR-GE indirim fiyatları ile teknokent kar istisnası meblağları da ek vergi kapsamında olurken, yeni teşebbüsçü ve gelişmekte olan ve mikro ile küçük işletme olarak tanımlanan takribi 3 bin AR-GE ve teknoloji şirketinin bu indirim ve istisnaları ek vergi kapsamı dışında tutuldu.

Girişim sermayesi fonları dahil olmak üzere yatırım fon ve iştiraklerinin istisna yararları ek vergi kapsamı dışında bırakıldı.

Sermaye piyasalarının ve girişimcilik ekosisteminin gelişimi için kıymetli olan yatırım fon ve iştiraklerinin elde ettikleri karların tamamı kurumlar vergisinden istisna olurken, bu fon ve iştiraklerin çıkarları da ek verginin kapsamı dışında bırakıldı.

Vergi Yöntem Kanunu’nun 325/A unsuruna nazaran teşebbüs sermayesi fonlarına yahut iştiraklerine yatırım yapmak için ayrılan fon fiyatları kurum çıkarından indirilebiliyor. Matrahtan indirilen bu fiyatlar da ek vergi kapsamı dışında tutuldu.

Kur muhafazalı mevduat hesapları ile bağış ve yardımlar ek vergiye tabi olmayacak. Kur muhafazalı mevduat hesaplarından elde edilen gelirlere uygulanan istisna fiyatları, finansal kiralama şirketleri ve varlık kiralama şirketleri ile yapılan sat-kirala-geri al süreçlerinden doğan çıkarlara ait istisna fiyatları, kooperatiflerin faydalandığı risturn istisnası meblağları, her türlü bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları üzerinden ek vergi alınmayacak.

Beyannamede gösterilen fakat mahiyeti prestijiyle indirim ve istisna kapsamında olmayan meblağlar ek vergi kapsamına girmeyecek.

Beyannamede “Diğer indirimler ve istisnalar” satırlarında gösterilen Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Vergi Yordam Kanunu kararları ortasındaki değerleme farkları, örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda borç alan kurum nezdinde Türk lirasının bedel kazanması sonucu oluşan kur farkı gelirleri, kıdem tazminatı karşılığı iptali üzere meblağlar üzerinden ek vergi hesaplanmayacak.

Yürürlükte bulunan ikili vergilendirmeyi tedbire muahedeleri, ikili yahut çok taraflı öteki milletlerarası muahedeler uyarınca, kurumlar vergisinden istisna edilen yararlar üzerinden de ek vergi alınmayacak. Tasfiye, birleşme, dönem ve tam bölünme süreçlerinde 12 Mart 2023 tarihinden evvel verilmiş beyannamelerde ek vergi uygulanmayacak.

Mükelleflerin, tasfiye, birleşme, dönem ve tam bölünme süreçleri nedeniyle 2022 yılına ait olarak Kanun’un yayım tarihi olan 12 Mart 2023’ten evvel vermiş oldukları beyannamelerde faydalandıkları indirim ve istisna fiyatları üzerinden ek vergi hesaplanmayacak.

İstisna ve indirimlerini beyannamede göstermeyenler ve eksik bildirenler ek vergiyi cezalı ödeyecek. Hak kazanılan istisna ve indirimlerin beyannamede gösterilmesi gerekecek.

Beyannamede gösterilmeyen yahut beyannamede gösterilmekle birlikte indirimler/istisnalar satırlarında yer verilmeyen indirim ve istisnalar nedeniyle eksik tahakkuk eden ek vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile tahsil edilecek.

KAYNAK: AA